Skip to content

O.S. Printing House

Creative House

เราไม่ใช่แค่โรงพิมพ์ แต่ยังเป็นพาร์ตเนอร์ที่ช่วยรับฟัง
และสร้างสรรค์ความต้องการของลูกค้าออกมาเป็นงานที่มีคุณภาพ

CREATIVE

WE'RE YOUR PARTNER

Graphic Design

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และโลโก้ธุรกิจ ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการออกแบบ รวมถึงตรวจรายละเอียดในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์

Product Shooting

บริการถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมตกแต่งรีทัชภาพพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะนำไปประกอบการจัดจำหน่าย หรือใช้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า

Creative

รองรับความต้องการของตลาดออนไลน์ สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า แตกต่าง ทันสมัย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้งานได้จริง

GRAPHIC DESIGN

ภาพลักษณ์สวยงามด้วยการออกแบบ

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กล่องบรรจุภัณฑ์ และโลโก้แบรนด์สินค้า ในราคามาตรฐาน รับฟังทุกความต้องการของลูกค้า ใส่ใจทุกขั้นตอน ตลอดจนดูแลในขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ผลงานออกมาสวยงามและตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

Logo Design

ออกแบบโลโก้สินค้า

Packaging Design

ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์

Packaging Mock Up

ม็อกอัพกล่องตัวอย่าง

เมื่อสั่งยอดผลิต 20,000 บาทขึ้นไป ฟรี! ค่าออกแบบกล่องสินค้า มูลค่า 3,000 บาท

Make Preparation

 • จัดทำ Pattern / Template สำหรับผลิตกล่องสินค้า ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 • ปรับสีกล่องเป็นสีพื้นทั้งกล่อง สีใดก็ได้สีหนึ่ง
 • จัดวางโลโก้สินค้าบนกล่อง หรือลวดลายต่าง ๆ บนกล่อง โดยลูกค้าออกแบบมาเอง

Packaging Design

 • จัดทำ Pattern / Template สำหรับผลิตกล่องสินค้า ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 • ออกแบบลวดลายบนกล่องด้วย Graphic
 • จัดวางข้อความ รายละเอียดต่าง ๆ บนกล่องสินค้า โดยลูกค้าส่งรายละเอียดมาให้

Packaging Design

 • จัดทำ Pattern / Template สำหรับผลิตกล่องสินค้า ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
 • ออกแบบลวดลายบนกล่องด้วยกราฟิกหรือภาพจริง
 • จัดวางข้อความ รายละเอียดต่าง ๆ บนกล่องสินค้า โดยลูกค้าส่งรายละเอียดมาให้

Logo Design

 • ออกแบบโลโก้ตามคอนเซปต์สินค้า
 • เสนอแบบให้เลือกในครั้งแรกถึง 3 แบบ
 • ปรับแก้ไขเพิ่มเติมจากแบบที่เลือกได้ 3 ครั้ง
 • ส่งไฟล์ในรูปแบบ .AI .PDF และ .PNG
 • ได้รับโลโก้ทั้งแบบสีและขาวดำ

PRODUCT SHOOTING

บริการถ่ายภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์

ไว้ใจให้เราดูแลงานของคุณ

ลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่โรงพิมพ์ แต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่ช่วยรับฟัง และวาดความคิดออกมาได้ตามใจต้องการ ซึ่ง...เราชอบฟังมาก