Skip to content

O.S. Printing House

กระดาษ

ชนิดต่างๆ

O.S. Print Papers

กระดาษอาร์ต / ART PAPER

กระดาษอาร์ตมัน

Glossy Art Paper

กระดาษอาร์ตแบบบาง ผิวมัน พิมพ์ออกมาสีสันสดใสกว่าอาร์ตด้าน เหมาะกับการทำโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสาร เป็นต้น เคลือบได้ที่ความหนา 157 แกรมขึ้นไป

ความหนา (แกรม)

80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 113 / 115 / 120 / 128 / 157

กระดาษอาร์ตด้าน

Matt Art Paper

กระดาษอาร์ตแบบบาง ผิวด้าน พิมพ์ออกมาสีสันสวยงาม เหมาะกับการทำโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว นิตยสาร เป็นต้น เคลือบได้ที่ความหนา 157 แกรมขึ้นไป

ความหนา (แกรม)

80 / 85 / 90 / 100 / 105 / 113 / 115 / 120 / 128 / 157

กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หน้า

Art Card Paper C1S

กระดาษอาร์ตหนา แข็งแรง สีขาวอมเหลืองนวล เคลือบ 1 หน้า พิมพ์ออกมาสีสันสวยสดใส เหมาะกับการทำกล่อง นามบัตร สายคาด ปกหนังสือ เป็นต้น สามารถเคลือบได้

ความหนา (แกรม)

190 / 210 / 230 / 250 / 270 / 280 / 300 / 330 / 350 / 380 / 400

กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หน้า

Art Card Paper C2S

กระดาษอาร์ตแบบหนา แข็งแรง สีขาวโอโม เคลือบทั้ง 2 หน้า พิมพ์ออกมาสีสันสวยสดใส เหมาะกับการทำกล่อง นามบัตร สายคาด ปกหนังสือ เป็นต้น สามารถเคลือบได้

ความหนา (แกรม)

190 / 210 / 230 / 260 / 310 / 360 / 400 / 420

กระดาษไม่เคลือบ / NON EMBOSS PAPER

กระดาษปอนด์

Woodfree Paper

กระดาษแบบไม่เคลือบ ผิวด้าน พิมพ์ออกมาสีจะไม่สดเท่ากระดาษอาร์ต แต่สามารถขีดเขียนได้ง่าย เหมาะกับการทำหนังสือ สมุด เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

70 / 80 / 100 / 120

กระดาษการ์ดขาว

Briefcard Paper

กระดาษแบบไม่เคลือบ ผิวด้าน เนื้อหนา พิมพ์ออกมาสีจะไม่สดเท่ากระดาษอาร์ต แต่สามารถขีดเขียนได้ง่าย เหมาะกับการทำปฏิทิน โปสการ์ด นามบัตร เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

150 / 180 / 210 / 230 / 250

กระดาษถนอมสายตา

Green Read Paper

กระดาษถนอมสายตาสีเหลืองนวล เนื้อเนียนเรียบ ผิวด้าน ลักษณะคล้ายกระดาษปอนด์ สามารถขีดเขียนได้ง่าย นิยมนำไปใช้ในการทำหนังสือ สมุด เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

75

กระดาษ EPO

EPO Paper

กระดาษถนอมสายตาสีขาว เนื้อเนียนเรียบ ผิวด้าน มีน้ำหนักเบา สามารถขีดเขียนได้เหมือนกระดาษปอนด์ เหมาะกับการทำหนังสือ สมุด เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

66.6 / 74 / 81.4

กระดาษปรูู๊ฟ

Proof Paper

กระดาษรีไซเคิล ผิวเรียบ สีเทาอมครีม มองเห็นลายเยื่อกระดาษ เนื้อบาง มีน้ำหนักเบา ราคาถูก เหมาะสำหรับการทำชีตประกอบการเรียน ชุดข้อสอบ เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

48

กระดาษกล่องแป้งหลังเทา

Duplex Board

กระดาษเปเปอร์บอร์ดที่ผลิตจากเยื่อรีไซเคิล เคลือบมัน 1 ด้านคือด้านที่เป็นสีขาว ส่วนด้านหลังเป็นสีเทา มีความแข็งแรงและราคาถูก เหมาะสำหรับทำบรรจุภัณฑ์

ความหนา (แกรม)

250 / 270 / 300 / 310 / 350 / 400 / 450 / 500

กระดาษคราฟท์ / KRAFT

กระดาษคราฟท์ CP

CP Kraft Paper

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอมเทา เห็นลวดลายชัดเจน

ความหนา (แกรม)

230 / 350 / 450

กระดาษคราฟท์ FG

FG Kraft Paper

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ลวดลายบนกระดาษ

ความหนา (แกรม)

225 / 250 / 270 / 300 / 370 / 400

กระดาษคราฟท์ KA

KA Kraft Paper

กระดาษแบบไม่เคลือบ ผิวด้าน เนื้อหนา พิมพ์ออกมาสีจะไม่สดเท่ากระดาษอาร์ต แต่สามารถขีดเขียนได้ง่าย เหมาะกับการทำปฏิทิน โปสการ์ด นามบัตร เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

335

กระดาษคราฟท์ KH

KH Kraft Paper

กระดาษแบบไม่เคลือบ ลักษณะเหมือนกระดาษปอนด์ แต่สีอมเหลือง ถนอมสายตา สามารถขีดเขียนได้ง่าย เหมาะกับการทำหนังสือ สมุด เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

250

กระดาษคราฟท์ KI

KI Kraft Paper

กระดาษแบบไม่เคลือบ ผิวด้าน พิมพ์ออกมาสีจะไม่สดเท่ากระดาษอาร์ต แต่สามารถขีดเขียนได้ง่าย เหมาะกับการทำหนังสือ สมุด เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

125 / 150 / 185

กระดาษคราฟท์ KT

KT Kraft Paper

กระดาษแบบไม่เคลือบ ผิวด้าน พิมพ์ออกมาสีจะไม่สดเท่ากระดาษอาร์ต แต่สามารถขีดเขียนได้ง่าย เหมาะกับการทำหนังสือ สมุด เป็นต้น

ความหนา (แกรม)

125 / 200 / 250

กระดาษพิเศษ / Fancy Paper

* กระดาษอาจไม่มีในสต็อก รบกวนสอบถามก่อนสั่งผลิต

กระดาษสตาร์ดรีม (ขาวมุก)

Stardream (Quartz)

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240 / 285 / 340

กระดาษสตาร์ดรีม (ครีมมุก)

Stardream (Opal)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (ทองอ่อน)

Stardream (Gold)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (ทองแดง)

Stardream (Copper)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (น้ำตาลทอง)

Stardream (Bronze)

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (เงิน)

Stardream (Silver)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240

กระดาษสตาร์ดรีม (ทองเข้ม)

Stardream (Antique Gold)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (น้ำเงินมุก)

Stardream (Lapislazuli)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (เหลือบทองเข้ม)

Stardream (Citrine)

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (ขาว)

Stardream (Crystal)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (ครีมเข้ม)

Stardream (Coral)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

285

กระดาษสตาร์ดรีม (ม่วงอ่อน)

Stardream (Kunzite)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 240 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม (เขียวอ่อน)

Stardream (Peridot)

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสสากนิดๆ เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

120 / 285

กระดาษสตาร์ดรีม เซต้า (ทอง)

Stardream Seta (Gold)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสลายเส้น เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

285

กระดาษสตาร์ดรีม เซต้า (เงิน)

Stardream Seta (Silver)​

กระดาษพิเศษ ประกายมุก เนื้อสัมผัสลายเส้น เล่นแสงได้สวยงาม

ความหนา (แกรม)

240

กระดาษซิริโอ (ดำ)

Sirio (Nero)​

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีสีดำหรูหรา

ความหนา (แกรม)

125 / 300

กระดาษซิริโอ เพิร์ล (แดง)

Sirio Pearl (Red Fever)​

กระดาษพิเศษ เนื้อสัมผัสเรียบ ประกายมุก เมื่อสะท้อนแสงจะมีความระยิบระยับ

ความหนา (แกรม)

125 / 300

กระดาษซิริโอ เพิร์ล (ดำ)

Sirio Pearl (Coal Mine)​

กระดาษพิเศษ เนื้อสัมผัสเรียบ ประกายมุก เมื่อสะท้อนแสงจะมีความระยิบระยับ

ความหนา (แกรม)

125 / 300

กระดาษซิริโอ เพิร์ล (เงิน)

Sirio Pearl (Platinum)​

กระดาษพิเศษ เนื้อสัมผัสเรียบ ประกายมุก เมื่อสะท้อนแสงจะมีความระยิบระยับ

ความหนา (แกรม)

125 / 300

กระดาษทินโทเร็ตโต้ ซีลอน (ครีม)

Tintoretto Cylon (Cashmere)

กระดาษพิเศษ ผิวสัมผัสสากนิดๆ เห็นเท็กซ์เจอร์และลวดลายชัดเจน

ความหนา (แกรม)

200 / 250

กระดาษทินโทเร็ตโต้ ซีลอน (น้ำตาล)

Tintoretto Cylon (Cammello)

กระดาษพิเศษ ผิวสัมผัสสากนิดๆ เห็นเท็กซ์เจอร์และลวดลายชัดเจน

ความหนา (แกรม)

250

กระดาษทินโทเร็ตโต้ ซีลอน (เขียว)

Tintoretto Cylon (Merina)

กระดาษพิเศษ ผิวสัมผัสสากนิดๆ เห็นเท็กซ์เจอร์และลวดลายชัดเจน

ความหนา (แกรม)

250

กระดาษเน็ททูโน (กรมท่า)

Nettuno (Blue Navy)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเป็นลายเส้น ไม่สะท้อนแสง

ความหนา (แกรม)

100 / 140 / 215 / 280

กระดาษเน็ททูโน (แดง)

Nettuno (Rosso Fuoco)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเป็นลายเส้น ไม่สะท้อนแสง

ความหนา (แกรม)

100 / 140 / 215 / 280

กระดาษเน็ททูโน (น้ำตาล)

Nettuno (Carruba)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเป็นลายเส้น ไม่สะท้อนแสง

ความหนา (แกรม)

140 / 215 / 280

กระดาษเน็ททูโน (เทา)

Nettuno (Grigio)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเป็นลายเส้น ไม่สะท้อนแสง

ความหนา (แกรม)

215

กระดาษเน็ททูโน (ฟ้า)

Nettuno (Acquamarina)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเป็นลายเส้น ไม่สะท้อนแสง

ความหนา (แกรม)

215

กระดาษเน็ททูโน (ดำ)

Nettuno (Nero)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเป็นลายเส้น ไม่สะท้อนแสง

ความหนา (แกรม)

125 / 300

กระดาษไพลค์ (ดำ)

Plike (Black)

กระดาษพิเศษ ผิวด้าน เนื้อสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกำมะหยี่

ความหนา (แกรม)

330

กระดาษไพลค์ (แดง)

Plike (Red)

กระดาษพิเศษ ผิวด้าน เนื้อสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกำมะหยี่

ความหนา (แกรม)

330

กระดาษไพลค์ (น้ำเงิน)

Plike (Blue)

กระดาษพิเศษ ผิวด้าน เนื้อสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกำมะหยี่

ความหนา (แกรม)

330

กระดาษไพลค์ (น้ำตาล)

Plike (Brown)

กระดาษพิเศษ ผิวด้าน เนื้อสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกำมะหยี่

ความหนา (แกรม)

330

กระดาษไพลค์ (ส้ม)

Plike (Orange)

กระดาษพิเศษ ผิวด้าน เนื้อสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกำมะหยี่

ความหนา (แกรม)

330

กระดาษสี เค ที วี (เหลืองอ่อน)

KTV PPC Paper (Canary)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ฟ้าอ่อน)

KTV PPC Paper (Ocean)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ชมพูอ่อน)

KTV PPC Paper (Rose)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (เขียวอ่อน)

KTV PPC Paper (Lagoon)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ส้มอ่อน)

KTV PPC Paper (Peach)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ครีม)

KTV PPC Paper (Ivory)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ม่วงอ่อน)

KTV PPC Paper (Lavender)

กระดาษถ่ายเอกสารสี เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (เหลืองมะนาว)

KTV Plus PPC Paper (Lemon)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสด เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ฟ้าเข้ม)

KTV Plus PPC Paper (Turquoise)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสด เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (เขียวเข้ม)

KTV Plus PPC Paper (Parrot)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสด เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (ส้มเข้ม)

KTV Plus PPC Paper (Saffron)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสด เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (แดง)

KTV Plus PPC Paper (Red)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสด เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

80

กระดาษสี เค ที วี (เหลืองสะท้อนแสง)

KTV Neon PPC Paper (Neon Yellow)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสะท้อนแสง เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

70

กระดาษสี เค ที วี (เขียวสะท้อนแสง)

KTV Neon PPC Paper (Neon Green)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสะท้อนแสง เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

70

กระดาษสี เค ที วี (ชมพูสะท้อนแสง)

KTV Neon PPC Paper (Neon Pink)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสะท้อนแสง เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

70

กระดาษสี เค ที วี (ส้มสะท้อนแสง)

KTV Neon PPC Paper (Neon Orange)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสะท้อนแสง เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

70

กระดาษสี เค ที วี (แดงสะท้อนแสง)

KTV Neon PPC Paper (Neon Red)

กระดาษถ่ายเอกสารสี สีสะท้อนแสง เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

70

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (ครีม)

K-Colour (Ivory)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (ฟ้าอ่อน)

K-Colour (Ocean)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เขียวอ่อน)

K-Colour (Lagoon)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เหลือง)

K-Colour (Yellow)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (ชมพู)

K-Colour (Pink)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เขียว)

K-Colour (Green)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เหลืองทอง)

K-Colour (Gold)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เหลืองมะนาว)

K-Colour (Lemon)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (ฟ้าเข้ม)

K-Colour (Turquoise)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เขียวเข้ม)

K-Colour (Parrot)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (ส้มเข้ม)

K-Colour (Saffron)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (แดง)

K-Colour (Red)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (ม่วงเข้ม)

K-Colour (Taro)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เทา)

K-Colour (Plattinum)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (เขียวแก่)

K-Colour (Asparagus)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษสี เค คัลเลอร์ (น้ำเงิน)

K-Colour (Cobalt)

กระดาษสี 2 หน้า เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลากสี

ความหนา (แกรม)

120 / 160

กระดาษแบล็คโกลด์

Blackgold

กระดาษพิเศษสีดำสวย เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบลื่น เข้ากันได้ดีกับการปั๊มทอง

ความหนา (แกรม)

190 / 340

กระดาษเวลลั่ม

Vellum

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสสากนิดๆ มีสีขาวครีม

ความหนา (แกรม)

120 / 215 / 260 / 320

กระดาษแอสโทรแพค

Astropack

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสสาก มีสีขาวสว่าง

ความหนา (แกรม)

280 / 320 / 350 / 450

กระดาษโมนนาลิซา

Monnalisa

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีสีขาวสว่าง

ความหนา (แกรม)

110 / 135 / 160 / 280

กระดาษซิมโบล ไอวอรี่

Symbol Ivory (Ivory)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มองเห็นเท็กซ์เจอร์ สีขาวงาช้าง

ความหนา (แกรม)

115 / 135 / 150 / 170 / 200 / 250

กระดาษซิมโบล ไอวอรี่

Symbol Ivory (Freelife Satin White)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน มองเห็นเท็กซ์เจอร์ สีขาวนวล

ความหนา (แกรม)

200

กระดาษเค-การ์ด (งาช้าง)

K-Card (Ivory)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกระดาษการ์ด

ความหนา (แกรม)

100 / 170 / 230 / 300

กระดาษเค-การ์ด (ขาวพิเศษ)

K-Card (Extra White)

กระดาษพิเศษ เนื้อด้าน ผิวสัมผัสเรียบเนียน คล้ายกระดาษการ์ด

ความหนา (แกรม)

120 / 170 / 230 / 250 / 300

กระดาษไข เดลต้า

Tracing Paper Delta

กระดาษไข เนื้อโปร่ง ผิวสัมผัสเรียบเนียน มีหลายความหนาขึ้นอยู่กับขนาด

ความหนา (แกรม)

70 – 142

กระดาษโฮโลแกรม / HOLOGRAM PAPER

* กระดาษอาจไม่มีในสต็อก รบกวนสอบถามก่อนสั่งผลิต

กระดาษเมทัลลิค (สีเงิน)

Metallic

ความหนา : 157 / 285 / 300 / 350 แกรม

กระดาษเมทัลลิค (สีทอง)

Gold Metallic

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ (เนื้อด้าน)

Aluminium Foil Matte

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ (เนื้อเงา)

Aluminium Foil Glossy

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษอลูมิเนียมฟอยล์ (สีทอง)

Aluminium Foil Gold

ความหนา : 57 / 285 / 300 / 350 แกรม

กระดาษลินิน (สีเงิน)

Silver Linen

ความหนา : 71 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายโมเสค

Hologram Mosiac

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายโมเสคเล็ก

Hologram Small Mosiac

ความหนา : 350 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายทาง

Hologram Vertical

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายเฉียง

Hologram Oblique

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายสปาร์คเคิล

Hologram Sparkle

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ตารางเล็ก

Hologram Square

ความหนา : 350 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายกลิตเตอร์

Hologram Glitter

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม สีรุ้ง

Hologram Rainbow

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายวงกลม

Hologram Polka Dot

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ตารางใหญ่

Hologram Large Square

ความหนา : 210 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายทางแนวนอน

Hologram Horizontal

ความหนา : 300 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายดาว

Hologram Star

ความหนา : 350 แกรม

กระดาษโฮโลแกรม ลายดอกไม้

Hologram Floral

ความหนา : 400 แกรม

กระดาษเมทัลลิคลายทาง (สีเงิน)

Stripe Metalic

ความหนา : 400 แกรม

สติ๊กเกอร์ / STICKER

* กระดาษอาจไม่มีในสต็อก รบกวนสอบถามก่อนสั่งผลิต

สติ๊กเกอร์ PP ขาวมัน

PP Gloss White

สติ๊กเกอร์พื้นสีขาว ผิวมันเงา เห็นแสงสะท้อนค่อนข้างชัด

สติ๊กเกอร์ PP ขาวด้าน

PP Matt White

สติ๊กเกอร์พื้นสีขาว ผิวด้าน เรียบลื่น ไม่สะท้อนแสง

สติ๊กเกอร์ PP ใส

PP Clear

สติ๊กเกอร์แบบไม่มีสีพื้น โปร่งแสง สีที่พิมพ์ออกมาจะค่อนข้างโปร่ง

สติ๊กเกอร์กระดาษคราฟท์น้ำตาล

Brown Craft Sticker

สติ๊กเกอร์กระดาษคราฟท์ ผิวด้าน เรียลื่น ทึบแสง ลักษณะคล้ายกระดาษคราฟท์

สติ๊กเกอร์สีทองเมทัลลิค

PET Gold Metallic

สติ๊กเกอร์พื้นสีทองเมทัลลิค มีความเงา สะท้อนกับแสง

PP สีเงินเมทัลลิค

PP Metalizd

สติ๊กเกอร์พื้นสีเงินเมทัลลิค มีความเงาคล้ายกับโลหะ สะท้อนกับแสง

สติ๊กเกอร์สีขาวมุก

PP Silver Metallic

สติ๊กเกอร์พื้นสีเงิน มีความเงา สะท้อนกับแสงเล็กน้อย

สติ๊กเกอร์สีทองเงิน

PP Dual Metallic

สติ๊กเกอร์พื้นสีเหงินเหลือบทอง มีความเงา สะท้อนกับแสง

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายสี่เหลี่ยม

PVC Hologram Square

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายสี่เหลี่ยม

PVC Hologram Square

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายโมเสคเล็ก

PVC Hologram Small Mosaic

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายโมเสคเล็ก

PVC Hologram Small Mosaic

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายโมเสคใหญ่

PVC Hologram Large Mosaic

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายโมเสคใหญ่

PVC Hologram Large Mosaic

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายเม็ดทราย

PVC Hologram Sand Grain

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายเม็ดทราย

PVC Hologram Sand Grain

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายตาราง

PVC Hologram Table

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายกลิตเตอร์

PVC Hologram Glitter

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายกลิตเตอร์

PVC Hologram Glitter

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายพลุ

PVC Hologram Firework

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายพลุ

PVC Hologram Firework

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายสายฝน

PVC Hologram Rain

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายจุด

PVC Hologram Dot

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายซิกแซก

PVC Hologram Zigzag

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายสปาร์คเคิล

PVC Hologram Sparkle

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายดาว

PVC Hologram Star

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม ลายทาง

PVC Hologram Stripe

สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม สีรุ้ง

PVC Hologram Rainbow